วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง วันที่ประกาศ ประเภทเงิน ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) เซลที่ 2 (CT2) ที่ติดตั้งบริเวณดาดฟ้าชั้น 8 โซนปฏิบัติการ ของระบบเครื่องปรับอากาศ (Chiller) อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ททบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ปั้มน้ำเครื่องส่งฯ สถานีหลักอุดรธานี (โครงข่ายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำรถถ่ายทอดข่าวผ่านดาวเทียม (SNG-6) หมายเลขทะเบียน กท-99-4815 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) เซลที่ 1 (CT1) ที่ติดตั้งบริเวณดาดฟ้าชั้น 8 โซนปฏิบัติการ ของระบบเครื่องปรับอากาศ (Chiller) อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ททบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อ External Harddisk 2 TB และ 4 TB สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องเฝ้าตรวจสัญญาภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่อง Xcode server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 60 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง UPS สถานีหลัก พร้อมการติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11 เม.ย. 2567 เกิน 5 แสนบาท
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรื่อง จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง UPS สถานีหลัก พร้อมการติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (10 สถานี รวม 396 หม้อ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11 เม.ย. 2567 เกิน 5 แสนบาท
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรื่องจ้างซ่อมแซมพื้น อิพ็อกซี Self Leveling ห้องส่ง 4 อาครเบญจสิริ (อาคาร 1) สถานีวิทยุโรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11 เม.ย. 2567 เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ประกอบฉาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อยางรถยนต์ ตราสัญลักษณ์ TOYATA (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) หมายเลขทะเบียน 4 กญ - 3143 กรุงเทพมหานคร ที่ใช้สนับสนุนปฏิบัติงานประจำ สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อม VIDEO WALL ห้องควบคุมสตูดิโอ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซ้อยางรถยนต์ ตราสัญลักษณ์ TOYOTA (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) หมายเลขทะเบียน 4 กญ- 3157 กทม. ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำ สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จำงหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานกันเสียงฉนวนใยแก้ว ห้องส่ง 3 อาคาร 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 7 เม.ย. 2567 เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องส่งโครงข่ายที่ 5 เพชรบุรี ที่ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซ้ออุปกรณ์ค่าสี Virtual Studio สนับสนุน ขว.ททบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องส่งโครข่ายที่ 5 สถานีเสริม เพชรบุรี ที่ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
 ถัดไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้