×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

โพลวันวิสาขบูชา คนไทยตั้งใจทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุข 

 21 พ.ค. 2567 15:20 | 359 view

 @chotika">

Facebook X Share

วธ.เผยโพลชี้คนไทยตั้งใจทำบุญ ทำทาน ลด ละ เลิก อบายมุข ในวันวิสาขบูชา ปี 2567 ส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อ “วันวิสาขบูชา ปี 2567”  ร้อยละ 88.27 ทราบว่าวันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567  ร้อยละ 73.11คิดว่าวันวิสาขบูชา มีความสำคัญ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 

เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ทราบว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา คือ อริยสัจ 4 ร้อยละ 55.00 และทราบว่าเป็นหลักธรรมอื่น อาทิ โอวาทปาฏิโมกข์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นต้น ร้อยละ 45.00
 
เมื่อถามเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ คิดว่าวิธีการใดจะจูงใจหรือเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชามากขึ้น ผลโพลปรากฎว่า อยากให้พ่อแม่/ปู่ย่า ตายาย/ญาติพี่น้อง พาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชา ร้อยละ 70.53  อยากให้ครู อาจารย์ ควรปลูกฝัง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและเห็นความสำคัญ ร้อยละ 39.75 และอยากให้ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 39.22 

นอกจากนี้ผลโพลชี้ว่าเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ ร้อยละ 65.19 โดยแบ่งเป็นความตั้งใจทำบุญ ทำทาน ร้อยละ 61.36 ลด ละ เลิก อบายมุข ร้อยละ 55.23 และตักบาตรพระสงฆ์ ร้อยละ 53.68 และเมื่อถามเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ จะนำหลักคำสอนข้อใดมายึดถือปฏิบัติและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ สติ ความรู้สึกตัว ความระลึกได้ ความรับรู้ การเอาจิตไปรับรู้ ในสิ่งที่เกิดขึ้น หรือปรากฏขึ้น ในปัจจุบัน ร้อยละ 63.75 อันดับ 2  ศีล 5 ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต ร้อยละ 41.79 อันดับ 3 หลักการ 3 ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร้อยละ 40.63
 
นางสาวสุดาวรรณ กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะเดียวกันผลสำรวจครั้งนี้ เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้ วธ. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร ร้อยละ 63.34 กิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม ร้อยละ 34.12 และกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ/วัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 32.72 เสนอแนะให้ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม สถานที่จัดงาน  ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น ดำเนินการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจทันสมัยเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วม ได้เรียนรู้เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ตลอดจนให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสำคัญของศาสนาพุทธ ยึดมั่นรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดช่วงเทศกาลวิสาขบูชานี้ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกับชาวพุทธทั่วโลกร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาส ‘วันวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 19’ ที่จัดโดยรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ จังหวัดนครปฐม 

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และเวียนเทียน สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น และในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

พรุ่งนี้ปรับราคาขึ้น

21 มิ.ย. 2567 19:21 99 views

ข่าว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ชวนคนไทยติดตามชมรายการ "คุยกับเศรษฐา" ครั้งแรกเสาร์นี้

21 มิ.ย. 2567 15:12 147 views

ข่าว

ทำบุญ 57 ปี ‘ยิ่งลักษณ์’ ที่วัดสระเกศ พระคุณเจ้าอวยพรให้มีความสุข-มีโอกาสเจอกันที่ประเทศไทย

21 มิ.ย. 2567 14:32 147 views

ข่าว

จิราพร’ดัน‘สคบ.’ออกกฎหมาย "มาตรการส่งดี"เช็กของก่อนจ่าย ขอคืนเงินได้ใน 5 วัน

21 มิ.ย. 2567 14:16 157 views

ข่าว

ก.ร.ตร.' ระส่ำ! แจ้งความดำเนินคดีกันเอง 'พล.ต.ท.อำนวย'ไม่ทำงานเต็มเวลา-หมิ่นประมาท

21 มิ.ย. 2567 12:47 182 views

ข่าว

ฝ่ายค้านมีมติไม่รับหลักการ 'งบ 68' วาระแรก ร่าย 3 เหตุผล

21 มิ.ย. 2567 12:44 173 views

ข่าว

นายกฯ เผย เตรียมแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สั้น-กลาง-ยาว 24-25 มิ.ย.นี้

21 มิ.ย. 2567 11:57 144 views

ข่าว

อาลัย "แอ๊ด โฉมฉาย" นักแสดงอาวุโสชื่อดัง เสียชีวิตแล้ว

21 มิ.ย. 2567 10:39 983 views

ข่าว

คุมเข้มหม้อชาบู

21 มิ.ย. 2567 10:15 177 views

ข่าว

เบรกขึ้นค่าทางด่วนดอนเมือง

21 มิ.ย. 2567 10:05 158 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ ลุยงานวันหยุดลงพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ดูพื้นที่สร้างสนามแข่ง F1 ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 22-23 มิ.ย.นี้

21 มิ.ย. 2567 10:01 169 views

ข่าว

21 มิ.ย.“วันครีษมายัน”

21 มิ.ย. 2567 09:44 194 views

ข่าว

'คิม จองอึน'มอบสุนัขประจำชาติพันธุ์'พุงซาน'เป็นของขวัญให้'ปูติน'

21 มิ.ย. 2567 09:38 177 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 21 มิ.ย. 67

21 มิ.ย. 2567 09:34 167 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้ 21 มิ.ย. 67

21 มิ.ย. 2567 09:15 166 views

ข่าว

กำลังพลลดแน่ ‘สุทิน’แจงเริ่มโครงการเออรี่รีไทร์ ต.ค.นี้

21 มิ.ย. 2567 09:13 211 views