×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมัธยม  โชว์หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์วิชาชีพขาดแคลนที่มีบทบาทในการช่วยชีวิตและป้องกันการเสียชีวิต

 22 เม.ย. 2567 20:29 | 955 view

 @supakitt

Facebook X Share

 22 เมษายน 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน จาก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวแนะนำการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นแขกรับเชิญพิเศษในช่วงแชร์ประสบการณ์กับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

รวมทั้งพูดคุยกับนักฉุกเฉินการแพทย์รุ่นพี่แนะแนวการเตรียมตัว และเปิดโอกาสให้ได้ชักถามกับอาจารย์ประจำวิชา  โดยทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้น้องนักเรียนมัธยมได้ฝึกทดลองและเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐาน BLS : Basic Life Support เพื่อเรียนรู้วิธีการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน และลองปฏิบัติกับหุ่นจำลองด้วยตัวเอง 2) ฐาน Choking เพื่อเรียนรู้การประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดกั้นทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก 3) ฐาน Airway สาธิตการจัดทางเดินหายใจ และใส่ท่อช่วยหายใจในหุ่นจำลอง ซึ่งเป็นหนึ่งในหัตถการที่นักฉุกเฉินการแพทย์กระทำในการกู้ชีพขั้นสูง 4) ฐาน Ambulance สัมผัสบรรยากาศบนรถพยาบาลรวมทั้งอุปกรณ์รักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุจริงนอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ยังจัดโชว์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์อีกด้วย


     โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์   มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญ และทักษะด้านฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นได้รับการผดุงชีวิตรวมทั้งป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้นได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของการเรียนการสอน นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาการ นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง ได้ฝึกซ้อมการบริบาลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาลเสมือนจริงในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งได้ฝึกประสบการณ์จริงในช่วงฝึกภาคสนามที่โรงพยาบาลแหล่งฝึกทั่วประเทศไทย เพื่อพัฒนาทั้งความรู้และทักษะให้มีความพร้อมที่จะดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศและยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตอบโต้ภัยพิบัติให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีการสอดแทรกองค์ความรู้และทักษะการบริหารสาธารณภัยให้แก่นักศึกษาทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร และโอกาสในการศึกษาเฉพาะทางต่อต่างประเทศ


   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตการแพทย์ พยาบาลและการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพที่เป็นเลิศ โครงการเปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมศึกษา เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ทดลองและเรียนรู้ ค้นหาตนเองในสาขาวิชาชีพที่สนใจเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป


 

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

'นายกฯสิงคโปร์'ขอบคุณไทยช่วยเหลือผู้โดยสารเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศอย่างดี

23 พ.ค. 2567 10:24 3 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 23 พ.ค. 67

23 พ.ค. 2567 10:23 6 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 พ.ค. 67

23 พ.ค. 2567 09:58 31 views

ข่าว

เปิดภาพสุดประทับใจ! 'ในหลวง'ทรงมีพระเมตตาต่อเด็กที่ยืนถวายความเคารพ

23 พ.ค. 2567 09:49 19 views

ข่าว

นายกฯลุ้น จับตาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่ง "รับ" หรือ "จำหน่ายคดี" พิชิต

23 พ.ค. 2567 09:02 63 views

ข่าว

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.อิหร่านเสียชีวิต

23 พ.ค. 2567 08:56 58 views

ข่าว

ผู้สมัคร สว.  ห้ามแนะนำตัวผ่านสื่อ

22 พ.ค. 2567 14:47 788 views

ข่าว

ผู้โดยสาร131คนถึงสิงคโปร์แล้ว อีก79คนยังพักรักษาตัวที่กทม.

22 พ.ค. 2567 14:39 370 views

ข่าว

CEO สิงคโปร์แอร์ไลน์ เสียใจเหตุตกหลุมอากาศ เผยผู้โดยสาร 131 คน ลูกเรือ 12 คน เดินทางถึงสิงคโปร์แล้ว

22 พ.ค. 2567 11:13 369 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ ขอบคุณสปิริต ‘พิชิต’ลาออกจากตำแหน่งฯ

22 พ.ค. 2567 11:06 276 views

ข่าว

เศรษฐา พอใจเดินสายยุโรป

22 พ.ค. 2567 11:01 396 views

ข่าว

นายกฯเผยจันทร์นี้เตรียมเรียกถก ครม.เศรษฐกิจนัดแรก

22 พ.ค. 2567 10:58 360 views

ข่าว

‘เศรษฐา’รอดยาก!‘พิชิต’ลาออกตอกย้ำความผิดสำเร็จแล้ว

22 พ.ค. 2567 10:51 247 views

ข่าว

22-24 พ.ค. เตือนฝนตกหนัก

22 พ.ค. 2567 10:20 198 views

ข่าว

ช็อก สิงคโปร์แอร์ไลน์ออกแถลงการณ์ ลงจอดฉุกเฉินที่สุวรรณภูมิ ผู้โดยสารตาย 1

21 พ.ค. 2567 21:17 383 views

ข่าว

อำนวยความสะดวกด้านจราจร ในห้วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

21 พ.ค. 2567 16:11 165 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้