×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

เปิด‘สมุดปกขาวทอ.’ กางแผนซื้ออาวุธ 10 ปี "บินรบ-ฮ.วีไอพี-ระบบป้องกันภัย"

 29 ก.พ. 2567 12:44 | 775 view

 @pracha

Facebook X Share

เปิด‘สมุดปกขาวทอ.’ กางแผนซื้ออาวุธ 10 ปี แง้มงบฯ68 ต้องการเครื่องบินรบ 1 ฝูงบิน ผูกพันงบฯถึงปี77 ระบบป้องกันภัยทางอากาศ โดรน เครื่องบิน-ฮ. รับส่งวีไอพี

29 กุมภาพันธ์ 2567 ในงานสัมมนาวิชาการ RTAF Symposium 2024  ที่ กองทัพอากาศจัดขึ้นได้มีการเผยแพร่สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 ( RTAF White paper 2024) โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ไทยจะเผชิญถึงปีพ.ศ. 2580  เช่น การรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง โรคอุบัติใหม่อาชญากรรมทางไซเบอร์ ความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐ เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้มีการ ประเมินถึงแรงผลักดันที่มีต่อผลกระทบต่อความมั่นคงในอนาคต ทั้งสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองและด้านการทหาร ที่สำคัญได้มีการประเมินความเสี่ยงทางทหาร โดยคำนึงถึงภารกิจหลักคือการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงทางอากาศของประเทศไทยที่ต้องพิทักษ์รักษาป้องกัน ศูนย์ดุลที่สำคัญของชาติหากล่วงล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย โดยมีการแบ่งเป็นผลกระทบ 4 ระดับ

กองทัพอากาศยังได้ประเมินกำลังรบที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นการจัดหายุทโธปกรณ์ในลักษณะของการชดเชยหรือแลกเปลี่ยน(military offset)ในกรณีที่เป็นโครงการจัดหาที่มีมูลค่าสูง ,การจัดหาเครื่องบินหรือยุทโธปกรณ์อื่นๆนั้นยังสามารถฝึกร่วมผสมกับ สหรัฐ จีน รัสเซียและอินเดียด้วย พร้อมทั้งการจัดหา ระบบป้องกันภัยทางอากาศตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทะเล การพัฒนากำลังรบบนพื้นฐานของการปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง นอกจากนั้นยังมีความต้องการอากาศยานและยุทโธปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งทหารและพลเรือน,ยุทโธปกรณ์หลักที่ไม่ถูกจำกัดเงื่อนไขในการใช้งานจากกฎหมายควบคุมยุทโธปกรณ์ของประเทศผู้ผลิต,ยุทโธปกรณ์ที่สามารถผลิตและใช้งานได้ภายในประเทศ  พร้อมทั้งการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล จากบทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและแนวคิดในการพัฒนากองทัพอากาศทำให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาในทุกมิติตั้งแต่ปี 2568 ถึง 2580 เพื่อเป็นกรอบดำแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนากองทัพอากาศเป็นสมุดปกขาวปี 2567 แต่เป็นการพัฒนา 8 ด้านได้แก่ shooter ,sensor,c2,network , human&behavior, support&service,cyber และ space 

ในสมุดปกขาวกองทัพอากาศ ได้แจกแจงตารางแผนการพัฒนากองทัพอากาศทุกมิติ หรือ All domains project )โดยกำหนดเป็นแผนงบประมาณปี 2568 -2577 โดยระบุว่า ในงบประมาณ 2568 กองทัพอากาศมีความต้องการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนแบบที่ 19 หรือ บ.ข.19/ก (F-16)ฝูงบิน 102 กองบิน 1 เนื่องจากครบอายุการใช้งานโดยจัดหาจำนวน 1 ฝูงบินพร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลืออะไหล่ระบบอาวุธอุปกรณ์สนับสนุนการบินและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โครงการวิจัยพัฒนา กองทัพอากาศยังได้ทำโครงการ ต่อเนื่องในปี 2580 ถึง 2589 ในการจัดหาทดทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 F-16 ฝูงบิน 403 กองบิน4ตาคลี เนื่องจากครบอายุการใช้งานจำนวน 1 ฝูงบิน อีกด้วยนอกจากนั้นยังมีความต้องการการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลาง,โครงการวิจัยพัฒนาระบบอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์ฟื้นฟูอากาศ,การจัดหาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

ขณะเดียวกันยังมีโครงการจัดหาเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญทดแทน บล.19 (A340-500) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางรับส่งบุคคลสำคัญ,โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นT-50/Th ,โครงการผลิตM solarx สำหรับภารกิจป้องกันฐานบิน,โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ อากาศยานไร้คนขับ(satcom) ,โครงการวิจัย kamikaze ,โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศหาดใหญ่,โครงการวิจัยและพัฒนาเรดาร์เคลื่อนที่ ,โครงการพัฒนาระบบฝึกปฏิบัติการและทดลองทางไซเบอร์  ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดทำสมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.2563เพื่อเผยแพร่ภารกิจหน้าที่ การเตรียมความพร้อม ตลอดจนการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการสำคัญในห้วงระยะเวลา 10ปี (พ.ศ.2563- 2573) แต่เนื่องด้วยห้วงเวลาที่ผ่านมา โลกเกิดเหตุการณ์สำคัญหลายๆ เหตุการณ์ ได้แก่ วิกฤตการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2018(COVID-19) สงครามรัสเซีย-ยูเครน ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศทูร์เคีย สงครามอิสราเอล-ฮามาส ส่งผลกระทบต่อภาพรวมงบประมาณของประเทศในช่วงที่ผ่านมา หรือแม้แต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีทางทหารที่ก้าวล้ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้กองทัพอากาศต้องดำเนินการทบทวนขีดความสามารถที่ต้องการ โครงสร้างกำลังรบ และกำหนดแนวทางการดำเนินการโครงการสำคัญใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนากองทัพอากาศ เป็นที่มาของการทบทวนและจัดทำสมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.2567หรือ RTAF White Paper 2024

/////////////////////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

ป.ป.ช.เปิดเซฟ “ลุงป้อม” โสด รวย 87 ล้านบาท นาฬิกา 1 เรือน แหวน 9 วง

24 เม.ย. 2567 16:21 28 views

ข่าว

ว่าที่ขุนคลัง!!! "พิชัย ชุณหวชิร"เข้าทำเนียบฯพบ"เศรษฐา" คาดกรอกคุณสมบัติรัฐมนตรี

24 เม.ย. 2567 16:09 21 views

ข่าว

พายุทรายพัดถล่ม'กรีซ'ทั้งเมืองกลายเป็นสีส้ม

24 เม.ย. 2567 15:55 19 views

ข่าว

'กัมพูชา'พบโลมาอิรวดีเกิดใหม่ตัวที่ 7 ของปีนี้

24 เม.ย. 2567 15:53 23 views

ข่าว

'ปลัดคลัง'เมิน'ผู้ว่าฯธปท.'จี้ทบทวนหลักเกณฑ์'ดิจิทัลวอลเล็ต' ​ชี้เป็นเรื่องเก่า​

24 เม.ย. 2567 15:51 23 views

ข่าว

‘บิ๊กโจ๊ก’ระทึก!‘ปปง.’รับเรื่องเช็คเส้นทางเงินแล้ว คดี ‘มินนี่’

24 เม.ย. 2567 14:25 45 views

ข่าว

‘บิ๊กโจ๊ก’เปิดเหตุผลถอนฟ้องนายกฯ เพราะรู้ว่าถูกหลอก

24 เม.ย. 2567 13:58 46 views

ข่าว

'เผ่าภูมิ'รุดพบ'นายกฯ' หลัง'ผู้ว่าฯ ธปท.'แนะทบทวนหลักเกณฑ์เงินดิจิทัล

24 เม.ย. 2567 13:52 36 views

ข่าว

'ชัยธวัช'ดิ้นอีกเฮือก ลุ้นศาลรธน.ขยายเวลา 30 วันสู้คดียุบพรรค

24 เม.ย. 2567 13:50 46 views

ข่าว

‘ปดิพัทธ์’โยนเลขาธิการสภาตัดสินใจ ปมรับมอบอาคารรัฐสภา

24 เม.ย. 2567 13:48 47 views

ข่าว

จับตาสายตรง‘เจ๊แดง’มาแรง เบียด‘จิรายุ’คั่วโฆษกรัฐบาลคนใหม่

24 เม.ย. 2567 13:25 44 views

ข่าว

ยึดเก้าอี้แน่น!‘อนุทิน’ลั่นปรับครม. ‘ภูมิใจไทย’ขออยู่ที่เดิม

24 เม.ย. 2567 13:23 48 views

ข่าว

สนค.เจาะกระแสป๊อบ ของเล่น ส่งอาร์ตทอยพระพิฆเนศ-แมวกวักสู้ตลาดโลก

24 เม.ย. 2567 12:08 83 views

ข่าว

5 อันดับแรกต่างชาติลงทุนไทย ญี่ปุ่นแรง – จีนแผ่ว

24 เม.ย. 2567 12:04 61 views

ข่าว

‘วันนอร์’รอรัฐบาลเคาะ ชี้ มิ.ย.เหมาะสมเปิดประชุมถกงบ68

24 เม.ย. 2567 12:01 34 views

ข่าว

‘ชูศักดิ์’คาด พ.ค.นี้ชัดเจนไทม์ไลน์แก้พ.ร.บ.ประชามติ

24 เม.ย. 2567 11:58 44 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้