×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

‘บิลเลียด-สนุกเกอร์’ จ่อปลดล็อคการพนัน

 13 ก.พ. 2567 11:35 | 195 view

 @chotika

Facebook X Share

ร่าง พรบ.นำกีฬา “บิลเลียด-สนุกเกอร์” ออกจากการพนัน ที่ประธานสภาฯเห็นชอบ ถึงมือ กรรมาธิการกีฬา และ กระทรวงท่องเที่ยวกีฬา แล้ว “ประธานณัฏฐ์” เตรียมพร้อมนำรายชื่อ 10,000 คน ตั้งคณะกรรมาธิการร่วม เสนอประธานสภาฯเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาฯต่อไป
 
ตามที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่...) พ.ศ.... มีหลักการเป็นไปตามหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีรูปแบบและสาระสำคัญเป็นไปตามรูปแบบของการเสนอกฎหมาย และปรากฏตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2564 นั้น

สส.ปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผยว่า “ได้รับเรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่...)พ.ศ.... แล้ว ซึ่งในวันที่ 7 ก.พ.67 ที่ผ่านนั้น ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน เช่น ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาให้ข้อมูลทั้งข้อดีและข้อที่มีผลกระทบต่อการนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ออกจากการพนัน ปัจจุบันนั้นปรากฎอยู่ใน บัญชี ข แนบท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการกีฬา 

สำหรับการประชุมที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้เห็นพ้องที่จะให้มีการนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ออกจากการพนัน เนื่องจากยุคสมัยได้เปลี่ยนไปและเป็นการส่งเสริมกีฬาชนิดนี้ไปสู่กีฬาความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพต่อไป 

โดยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่...)พ.ศ....ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้เชิญชวนแล้ว เป็นร่างฉบับที่ คุณณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ผู้เสนอถือว่าค่อนข้างมีความสมบูรณ์”

ด้าน นายสุพจน์ วงศ์จรัสรวี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า “ได้รับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่...)พ.ศ....ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้เชิญชวนแล้ว และได้มีการหารือกับ คุณณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เมื่อวันที่ 9 ก.พ.67 ที่ผ่านมา โดยส่วนตนรู้จักกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ มานานแล้ว พบว่ามีข้อจำกัดที่ต้องอยู่ในบัญชี ข แนบท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสในการฝึกฝนเพื่อไปสู่กีฬาอาชีพ ซึ่งกีฬานี้เป็นกีฬาบุคคล เยาวชนไทยทั้งชายและหญิงสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ ประสิทธิภาพในการแข่งขันของคนไทยสามารถสู้กับประเทศอื่น ๆ ได้ 

สำหรับส่วนตัวแล้วยอมรับในมติหากสภาผู้แทนราษฎรจะนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากพระราชบัญญัติการพนัน และด้วยกับหลักการเหตุผลของการสนับสนุนในพระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่...)พ.ศ....ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้เชิญชวนแล้ว ปัจจุบันเป็นร่างฉบับเดียวที่ คุณณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เป็นผู้เสนอ ในโอกาสนี้จะได้นำเรียนนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป”

ส่วน นายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า “ตนได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวดที่ 3 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ แก้ไข  พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่...)พ.ศ.... เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากบัญชี ข แนบท้าย พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ถือเป็นการเสนอกฎหมายจากประชาชน ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรตอบรับร่างในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ถือเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้เชิญชวน ที่ สผ.0014/7876 ซึ่งตามหลักการและเหตุผล สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ในกฎหมายแต่ละมาตรา มีเจตนารมณ์ที่จะให้ กีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ พ้นจากการถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 

ทั้งนี้เพื่อให้กีฬานี้ไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และสู่กีฬาอาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้ให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เมื่อเข้ามาสนับสนุนกีฬาชนิดนี้แล้วจะไม่ติดในเรื่องพระราชบัญญัติการพนัน”

นายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ ทิ้งท้ายว่า “ขั้นตอนหลังจากนี้ พร้อมนำรายชื่อประชาชน 10,000 คนที่มีอยู่แล้ว เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม และเสนอประธานสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป”

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมัธยม  โชว์หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์วิชาชีพขาดแคลนที่มีบทบาทในการช่วยชีวิตและป้องกันการเสียชีวิต

22 เม.ย. 2567 20:29 27 views

ข่าว

ต้นสังกัด ยืนยัน ไบรท์ คบหากับ เนเน่ จริง

22 เม.ย. 2567 20:19 21 views

ข่าว

พรุ่งนี้ปรับลด40สตางค์

22 เม.ย. 2567 20:12 35 views

ข่าว

‘อุ๊งอิ๊ง’ รายงานผลประชุมซอฟต์พาวเวอร์ให้นายกฯ ทราบ ปัดตอบปรับครม.

22 เม.ย. 2567 16:50 49 views

ข่าว

"เศรษฐา"ลั่น ครม.ไม่ปรับเงียบ ถ้าเกิดขึ้นรู้เอง

22 เม.ย. 2567 16:48 46 views

ข่าว

"เศรษฐา"เมิน"บิ๊กโจ๊ก"ร้องเอาผิดม.157 ข้องใจทำไมเพิ่งร้อง

22 เม.ย. 2567 16:46 42 views

ข่าว

เอกสารว่อน! ‘โจ๊ก’ ค้าน ’สุชาติ’ ป.ป.ช.ไต่สวนตัวเอง อ้างโกรธเคืองกันมาก่อน

22 เม.ย. 2567 15:47 144 views

ข่าว

พาณิชย์เผยธุรกิจฉายแววรุ่งหลังไทยจ่อมีกฎหมายสมรสเท่าเทียม

22 เม.ย. 2567 15:44 68 views

ข่าว

“ 2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง และโอกาสของน้องทหารใหม่“

22 เม.ย. 2567 15:14 58 views

ข่าว

"กองทัพ" เพิ่มกำลังตรึงเข้มชายแดนไทย-เมียนมา 24 ชม.

22 เม.ย. 2567 15:01 43 views

ข่าว

สกัดนั่ง ผบ.ตร.!‘บิ๊กโจ๊ก’บุกป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา‘นายกฯ’

22 เม.ย. 2567 14:51 73 views

ข่าว

'อนุทิน'หนุนทำประชามติ 3 ครั้ง ประกาศจุดยืนไม่แตะหมวด 1 และ 2

22 เม.ย. 2567 14:46 74 views

ข่าว

ทำเนียบฯคึก! นายกฯ เรียกพรรคร่วมฯคุย ‘แก้รธน.-ดิจิทัลฯ-ปรับครม.’

22 เม.ย. 2567 13:14 69 views

ข่าว

‘เจิมศักดิ์’ชี้‘วิกฤติศรัทธา 9 ประการ’ น่าหวั่นกลัวและอันตราย

22 เม.ย. 2567 13:04 158 views

ข่าว

ปาฏิหาริย์! แพทย์ทำคลอดทารกปาเลสไตน์ หลังแม่ดับจากเหตุอิสราเอลโจมตี

22 เม.ย. 2567 12:43 84 views

ข่าว

‘วันนอร์’แนะ‘บิ๊กโจ๊ก’ส่งศาลฎีกา เอาผิดกรรมการป.ป.ช.ได้เลย

22 เม.ย. 2567 12:14 45 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้