×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567

?>

‘กลาโหม’วางกรอบ‘เหล่าทัพ’หักเงินเดือน‘ทหารเกณฑ์’ จำแนก‘หักได้-ห้ามหัก-สมัครใจ’

 20 มิ.ย. 2567 12:58 | 1024 view

 @pracha

Facebook X Share

‘กลาโหม’วางกรอบ‘เหล่าทัพ’หักเงินเดือน‘ทหารเกณฑ์’ จำแนก‘หักได้-ห้ามหัก-สมัครใจ’ ย้ำทหารยุคใหม่ให้เงินเหลือใช้มากสุด ล้วงเงินสวัสดิการเชิงธุรกิจ จ่ายค่าประกันพลทหาร ด้าน‘สุทิน’ไฟเขียว พร้อมส่ง‘จเรทหาร’สุ่มตรวจ

20 มิถุนายน 2567 จากกรณีมีการเผยแพร่เอกสารรายการค่าใช้จ่ายของทหารกองประจำการหลายรายการ โดยเฉพาะค่าดูดส้วม จนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นวงกว้าง และต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มค่าเบี้ยยังชีพให้ทหารกองประจำการทั่วประเทศประมาณ 140,000 นาย ให้รับเงินเดือนถึง 11,000 บาทต่อเดือนนั้น   ล่าสุด “กระทรวงกลาโหม” ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการหักเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนของทหารกองประจำการในส่วนราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยที่รับผิดชอบ กำกับดูแล รวมถึงให้การสนับสนุนการฝึกทหารใหม่ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ตรงตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม จึงกำหนด กลุ่มค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องหักจากเงินเดือนพลทหาร คือ การหักค่าประกอบเลี้ยง ประมาณ 2,100 บาทต่อเดือน หรือวันละประมาณ 70บาท (หรือมื้อละ 23 บาท) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายงบประมาณของรายการค่าเบี้ยเลี้ยง 

กลุ่มที่ 2 ค่าใช้จ่ายสิ่งของที่ควรดำเนินการจัดหาให้เป็นภาพรวมโดยหักจากเงินเดือนทหาร คือ สิ่งของแรกรับ เช่น ของใช้ส่วนตัวในรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับพลทหารที่ไม่สามารถจัดหาของใช้ส่วนตัวได้ครบ และการจัดหาคราวละมาก ๆ จะทำให้จัดหาได้ในราคาที่ถูกลง หากตรวจพบจัดหาแพงกว่าราคาในตลาด ผู้เกี่ยวข้องต้องจะถูกลงโทษ

กลุ่มที่ 3 ค่าใช้จ่ายที่หักจากเงินเดือนทหารตามความสมัครใจ คือ รายการที่พลทหาร สามารถเลือกได้ว่าจะให้หักเงินเดือนหรือจะไม่ให้หัก เช่น ค่าบริการต่าง ๆ การซักรีด การตัดเย็บแก้เครื่องแบบ  การใช้บริการในร้านค้าสวัสดิการ

สำหรับประเด็นมีปัญหาคือ การจัดหาชุดฝึก ชุดวอร์มเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับแจกจ่าย  3 ชุด เนื่องจากหลายหน่วยมองว่าชุดที่แจกไม่พอดีตัว จึงให้ไปตัดเพิ่มให้พอดีตัว และหักเงินจากทหารกองประจำการ เพื่อความสง่างาม

กระทรวงกลาโหมมอบหลักการไปว่า ในยุคนี้ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ต้องทำให้เงินเดือนเหลือใช้ให้มากที่สุด จึงให้หลักการไปว่า ชุดแจกไป 3 ชุด ใช้การฝึก 2 ชุด ส่วนอีก1ชุด เก็บไว้ใส่กลับบ้าน ยกเว้นทหารสมัครใจไปตัดกันเอง เพราะบางคนเป็นแค่ 6 เดือน ไปให้เขาตัดชุดเพิ่ม กลับไปอยู่บ้านไม่ได้ใช้ และหากมองว่า 2 ชุดไม่เพียงพอต่อการฝึก หากอีก 1 ชุดเก็บไว้ใส่กลับบ้าน ในอนาคตให้เพิ่มแจกเป็น 4 ชุด ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทหารกองประจำการต้องมารับผิดชอบ

กระเป๋าเป้ สำหรับใส่ของประกอบชุดฝึก เวลาเดินทางเข้า - ออกจากหน่วยฝึก เป็นต้น (ในกรณีที่หน่วยพิจารณาว่าสิ่งอุปกรณ์ รายการใดมีประโยชน์และมีความจำเป็นแต่ทางราชการยังไม่ได้แจกจ่าย ให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการ ดำเนินการแจกจ่ายต่อไป มิให้หักจากเงินเดือนทหารเป็นส่วนรวม) 

กลุ่มที่ 4 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรหักจากเงินเดือนทหาร คือ รายการที่หน่วยฝึกทหารใหม่ควรเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น ๆ เช่น ค่าเครื่องช่วยฝึก ค่าเครื่องสนาม เช่น กระติกน้ำ  ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าดูดส้วม wifi เป็นต้น  นอกจากนี้อุปกรณ์ตรวจยาเสพติด ชุดตรวจโควิด หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทำความสะอาด

ส่วนค่าประกันชีวิต พบว่า มีการเก็บในบางเหล่าทัพ กระทรวงกลาโหม ให้แนวทางไปว่า ให้นำรายได้จากสวัสดิการเชิงธุรกิจ มาดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ โดยนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ก็เห็นชอบด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหม ได้เน้นย้ำเพิ่มเติม

1.ในห้วงการฝึกทหารใหม่ ไม่ควรมีการจัดหาเครื่องแต่งกายและหรือของใช้ส่วนตัวเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการที่ได้รับการแจกจ่ายจากทางราชการ

2.กรณีที่จำเป็นต้องจัดหาสิ่งของเพิ่มเติมโดยใช้เงินเดือนของทหารกองประจำการ

จะต้องชี้แจงให้ทหารกองประจำการรับทราบและเข้าใจประโยชน์และความจำเป็น และควรดำเนินการโดยความสมัครใจของทหารกองประจำการ

3.การจัดหาสิ่งของเพิ่มเติมให้แก่ทหารกองประจำการ ต้องอยู่ในการพิจารณาและอนุมัติของ ผบ.หน่วยทหารระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4.การชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากเงินเดือนของทหารกองประจำการ ในกรณีที่มีวงเงินค่อนข้างสูงให้พิจารณาหักเงินเดือนทหารกองประจำการให้น้อยที่สุด โดยใช้วิธีการผ่อนชำระเป็นรายเดือน

5.ให้ควบคุมและกำกับดูแลราคาสินค้าที่จัดหาและจำหน่ายผ่านร้านค้าสวัสดิการ (PX) ให้แก่ทหารกองประจำการให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ให้มีราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด

โดยให้ ผบ.หน่วย ทุกระดับ รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติในภาพรวมให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม พร้อมส่งเจรทหารเหล่าทัพซุ่มตรวจ หากพบไม่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมจะต้องลงโทษอย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้น

////////////////////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

ดินถล่ม'เอธิโอเปีย'พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 229 ราย

24 ก.ค. 2567 11:01 51 views

ข่าว

‘มาม่า’คว้ารางวัล No.1 Brand ประเทศไทย 13 ปีต่อเนื่อง

24 ก.ค. 2567 10:58 48 views

ข่าว

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน‘พิชัย ชุณหวชิร’นั่งรองนายกฯ -รมว.คลัง รวย 269 ล้าน หนี้ 8 ล้าน

24 ก.ค. 2567 10:55 58 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 24 ก.ค. 67

24 ก.ค. 2567 10:15 30 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.ค. 67

24 ก.ค. 2567 10:06 43 views

ข่าว

ถกมาราธอน 8 ชั่วโมงสภาสูงเคาะ ‘มงคล’ ประธานวุฒิสภา ‘บิ๊กเกรียง-บุญส่ง’ รองปธ.1-2 แบบไม่พลิกโผ

24 ก.ค. 2567 09:27 57 views

ข่าว

รอฟัง 10 โมงวันนี้!‘เศรษฐา’ตีปี๊บแถลงก้าวแรกลงทะเบียน-รับสิทธิ์‘ดิจิทัลวอลเล็ต’

24 ก.ค. 2567 09:22 115 views

ข่าว

"วัน อยู่บำรุง"เปิดใจหลังซบพรรคพปชร. พร้อมร้องท้า“เพื่อไทย”ขับ"เฉลิม"พ้นพรรค

23 ก.ค. 2567 16:24 259 views

ข่าว

'นายกฯ'สั่งครม.งดพูดตอบโต้การเมืองตลอดสัปดาห์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

23 ก.ค. 2567 16:21 178 views

ข่าว

“บิ๊กป้อม”เปิดตัว 7 สมาชิกใหม่พปชร. พร้อมสวมเสื้อเปิดตัว“วัน อยู่บำรุง”อย่างเป็นทางการ

23 ก.ค. 2567 16:19 235 views

ข่าว

จับหญิงจีนจ้างติดป้ายขายพาสปอร์ตกลางห้วยขวาง

23 ก.ค. 2567 16:18 142 views

ข่าว

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย ได้สำเร็จ สมัยที่ 10 ในการแข่งขัน WORLD ROBOCUP RESCUE 2024 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

23 ก.ค. 2567 16:14 182 views

ข่าว

เชอรีน น้องสาว นิชคุณ โร่แจ้งความอดีตสามี

23 ก.ค. 2567 14:46 141 views

ข่าว

ร้านสะดวกซื้อเฮ ‘รมว.พาณิชย์’ เผยร้านค้าแห่ลงทะเบียนร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพียบ เซเว่นร่วมได้ คาด ต.ค.67 เริ่มจ่ายเงิน รายละเอียดรอหลังแถลงพรุ่งนี้

23 ก.ค. 2567 14:25 140 views

ข่าว

ครม.เทงบ 300 ล้าน ทำบ้านพัก ขรก. นำร่อง ตร.ก่อนดำเนินการทุกกระทรวง หวังสร้างขวัญกำลังใจ

23 ก.ค. 2567 14:17 178 views

ข่าว

นายกฯ เชิญชวน ปชช.จองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฯ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

23 ก.ค. 2567 14:14 133 views