×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

ดีเดย์!!ทหารหมื่นนาย ยกพลขึ้นบกจันทร์นี้ฝึกคอบร้าโกล์ 2024

 24 ก.พ. 2567 16:08 | 373 view

 @nipon supapoom

Facebook X Share

ดีเดย์ ทหารกว่า10,000 นาย จาก 30 ประเทศเตรียมพร้อม ยกพลขึ้นบกจันทร์นี้ ดีเดย์ฝึกคอบร้า โกดล์ ด้านกองทัพไทยพร้อมส่งเสริมซอฟเพาเวอร์และศิลปะวัฒนธรรมไทย ตามนโยบายรัฐบาลแทรก ชี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ขณะที่เมืองพัทยาสุดคึกคัก

24 ก.พ.67.-นายจิรายุ ห่วงทรัพย์  โฆษกกระทรวงกลาโหม ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้  จะมีการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ครั้งที่ 43 ซึ่งปีนี้กองทัพของไทยได้ขานรับนโยบาย ซอฟเพาเวอร์ ของรัฐบาล โดยนายสุทิน คลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายให้นำวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่นการต่อสู้มวยไทย ฯลฯ เข้าไปร่วมในการฝึกครั้งนี้ เพราะนอกจากการฝึกทางทหารแล้วประเทศไทยต้องได้การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ การท่องเที่ยวเช่นพัทยา จอมเทียน บางเสร่และพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคตะวันออก และในพื้นจังหวัดชลบุรี ระยอง ลพบุรี และ จังหวัดที่กองทัพกำหนด  ซึ่งทหารกว่าหมื่นนายจาก 30 ประเทศ จะได้นำกลับไปประชาสัมพันธ์ ไทยแลนด์ ได้อีกด้วย โดยการฝึกครั้งนี้มีระยะเวลา กว่า 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง วันที่ 8 มีนาคม และการฝึกในปีนี้จะกลับมาเต็มรูปแบบหลังจากลดขนาดการฝึกในช่วงโควิดไป กว่า:3 ปี
           
นายจิรายุ กล่าวอีกว่า การฝึกคอบร้าโกลด์  2024 เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารขนาดใหญ่และมีประวัติยาวนานที่สุดการฝึกหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซียนอกจากนี้ ยังมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชนอีก 2 ประเทศ ได้แก่ จีนและ อินเดีย   และประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในการฝึกการควบคุมและบังคับบัญชา คือ ออสเตรเลีย 
           
สำหรับกลุ่มประเทศที่หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ หรือ MPAT (Multinational Planning Augmentation ) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ฟิจิ สหราชอาณาจักร และบรูไน และประเทศที่เข้าร่วมในโครงการสังเกตการณ์ฝึก (Combined Observer Liaison Team) : COLT) จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว บราซิล ปากีสถาน เวียดนาม เยอรมนี สวีเดน สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) คูเวต และศรีลังกา รวม 30 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวน 9,590 นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดี ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธ์ร่วมและผสม โดยการประยุกต์ ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อฝึกการใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ 
        
 โดยการฝึกครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  1.การฝึกการควบคุมและบังคับบัญชา สำหรับปีนี้เป็นวงรอบการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ซึ่งเป็นการฝึกอำนวยการยุทธ์ของกำลังรบขนาดใหญ่ เพื่อรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ในทุกมิติ (All Domain Operations) ได้แก่ ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ทางด้านไซเบอร์ และทางอวกาศ สำหรับการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ปี 2024 เป็นการฝึกบนพื้นฐานของแผนยุทธการ (OPORD) และแนวความคิดในการปฏิบัติ (CONOP) โดยพัฒนาตามหนทางปฏิบัติที่ ผบ.กกล.ร่วม/ผสม นานาชาติ ตกลงใจเลือก ตามกระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหารแบบนานาชาติ (MDMP-M) ซึ่งเป็นผลผลิตที่สำคัญของการฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX) ในวงรอบการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 23 ที่ผ่านมา

2. โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance: HCA) ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่การฝึก จำนวน 5 พื้นที่ การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (HADR-TTX) ในหัวข้อบทบาททางทหาร ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใต้กลไกลการตอบสนองในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมการฝึกสาธิตฯ (HADR-Demo) ซึ่งเป็นการฝึกสาธิตแนวทางในการปฏิบัติรั้งนี้เป็นสถานี ได้แก่ การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแพทย์ฉุกเฉิน การส่งกลับสายแพทย์ สารเคมีรั่วไหล และการดับเพลิง ของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ

3. การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX) ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยน CTX และการฝึกภาคสนามของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
                 
สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024  ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในส่วนของกองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ความชำนาญ และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศ ในการปฏิบัติการร่วมและผสมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารไทย และทหารมิตรประเทศ กับประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตามิตรประเทศและประชาคมโลกต่อไป  นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการใช้จ่ายให้กับพื้นที่/ชุมชนที่มีกองทัพมิตรประเทศเข้าร่วมการฝึก ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วย

//////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

ป.ป.ช.เปิดเซฟ “ลุงป้อม” โสด รวย 87 ล้านบาท นาฬิกา 1 เรือน แหวน 9 วง

24 เม.ย. 2567 16:21 35 views

ข่าว

ว่าที่ขุนคลัง!!! "พิชัย ชุณหวชิร"เข้าทำเนียบฯพบ"เศรษฐา" คาดกรอกคุณสมบัติรัฐมนตรี

24 เม.ย. 2567 16:09 24 views

ข่าว

พายุทรายพัดถล่ม'กรีซ'ทั้งเมืองกลายเป็นสีส้ม

24 เม.ย. 2567 15:55 21 views

ข่าว

'กัมพูชา'พบโลมาอิรวดีเกิดใหม่ตัวที่ 7 ของปีนี้

24 เม.ย. 2567 15:53 24 views

ข่าว

'ปลัดคลัง'เมิน'ผู้ว่าฯธปท.'จี้ทบทวนหลักเกณฑ์'ดิจิทัลวอลเล็ต' ​ชี้เป็นเรื่องเก่า​

24 เม.ย. 2567 15:51 27 views

ข่าว

‘บิ๊กโจ๊ก’ระทึก!‘ปปง.’รับเรื่องเช็คเส้นทางเงินแล้ว คดี ‘มินนี่’

24 เม.ย. 2567 14:25 51 views

ข่าว

‘บิ๊กโจ๊ก’เปิดเหตุผลถอนฟ้องนายกฯ เพราะรู้ว่าถูกหลอก

24 เม.ย. 2567 13:58 47 views

ข่าว

'เผ่าภูมิ'รุดพบ'นายกฯ' หลัง'ผู้ว่าฯ ธปท.'แนะทบทวนหลักเกณฑ์เงินดิจิทัล

24 เม.ย. 2567 13:52 36 views

ข่าว

'ชัยธวัช'ดิ้นอีกเฮือก ลุ้นศาลรธน.ขยายเวลา 30 วันสู้คดียุบพรรค

24 เม.ย. 2567 13:50 46 views

ข่าว

‘ปดิพัทธ์’โยนเลขาธิการสภาตัดสินใจ ปมรับมอบอาคารรัฐสภา

24 เม.ย. 2567 13:48 47 views

ข่าว

จับตาสายตรง‘เจ๊แดง’มาแรง เบียด‘จิรายุ’คั่วโฆษกรัฐบาลคนใหม่

24 เม.ย. 2567 13:25 44 views

ข่าว

ยึดเก้าอี้แน่น!‘อนุทิน’ลั่นปรับครม. ‘ภูมิใจไทย’ขออยู่ที่เดิม

24 เม.ย. 2567 13:23 48 views

ข่าว

สนค.เจาะกระแสป๊อบ ของเล่น ส่งอาร์ตทอยพระพิฆเนศ-แมวกวักสู้ตลาดโลก

24 เม.ย. 2567 12:08 83 views

ข่าว

5 อันดับแรกต่างชาติลงทุนไทย ญี่ปุ่นแรง – จีนแผ่ว

24 เม.ย. 2567 12:04 61 views

ข่าว

‘วันนอร์’รอรัฐบาลเคาะ ชี้ มิ.ย.เหมาะสมเปิดประชุมถกงบ68

24 เม.ย. 2567 12:01 34 views

ข่าว

‘ชูศักดิ์’คาด พ.ค.นี้ชัดเจนไทม์ไลน์แก้พ.ร.บ.ประชามติ

24 เม.ย. 2567 11:58 44 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้