×

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

กิตติรัตน์ขอบคุณแบงก์พาณิชย์ผุดคลินิกแก้หนี้ แต่รับยังมีบางแห่งไม่ร่วมมือ

 12 ก.พ. 2567 14:42 | 186 view

 @pracha

Facebook X Share

กิตติรัตน์ ขอบคุณ แบงก์พาณิชย์-สถาบัน ผุดคลินิกแก้หนี้ รับยังมีบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือ ชี้เจ้าหนี้ดอกโหดผิด กม.ชัดเจน ควรจบได้แล้ว

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี แถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบว่า เรียกร้องให้ลูกหนี้นอกระบบมีความกล้าหาญ ที่จะมาลงทะเบียนในจุดรับลงทะเบียนทั่วประเทศ หากท่านไม่มีความกล้าหาญรัฐบาลจะขาดโอกาสที่จะช่วยเหลือท่านเต็มที่ตามความตั้งใจของนายกรัฐมนตรี ขอให้มั่นใจว่าการมาลงทะเบียน เป็นสิ่งยืนยันว่าจะได้รับการคุ้มครองดูแลและแก้ไข ขณะเดียวกันขอเรียกร้องให้เจ้าหนี้ ได้กรุณาเข้ามาร่วมลงทะเบียนด้วย เพราะหน้าที่ของรัฐบาลจะคุ้มครองเจ้าหนี้ด้วย

“ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องใช้หนี้ที่ยืมมา แต่ลูกหนี้ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กำหนด ฉะนั้นเจ้าหนี้จำนวนหนึ่ง อาจจะยังได้รับชำระหนี้ไม่ครบตามจำนวนเงินต้นที่มีอยู่ ท่านก็มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกลไกในการลงทะเบียนด้วยเช่นกัน การดำเนินการในส่วนนี้ ขอเรียนสั้นๆ ว่าหนี้นอกระบบที่จ่ายดอกเบี้ยจำนวนมากๆ อัตราสูงๆ ท่วมเงินต้นแล้ว ควรจะถือว่าจบกันแล้ว การที่เจ้าหนี้ยังคงคิดว่าจะเรียกร้องดอกเบี้ยต่อเนื่องไปเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย” นายกิตติรัตน์กล่าว

นายกิตติรัตน์กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลแล้วว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งจัดสินเชื่อสวัสดิการให้กับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้ทยอยลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงเพราะรัฐบาลดูแลหักเงินเดือนชำระหนี้ให้ ในอัตราที่ชัดเจนคือร้อยละ 4.75 ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ได้ทยอยดำเนินการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในไม่ช้าตนเชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่ง จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับอัตราความเสี่ยง การดำเนินการส่วนนี้มีความสำคัญเพราะข้าราชการ เมื่อดูฐานเงินเดือนแล้ว ท่านมีสิทธิที่จะมีเงินเดือนเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพ มีประกาศของส่วนราชการหลายแห่ง ระบุว่าการหักเงินเดือนจะต้องเหลือให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ หลายส่วนราชการกำลังดำเนินการที่จะมีประกาศในลักษณะเดียวกันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินบางแห่ง ที่ได้ร่วมให้สินเชื่อสวัสดิการกับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องขอบคุณความคืบหน้าที่ได้มาดำเนินการและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ตนมั่นใจว่าข้าราชการทั้งหมดจะมีเงินเหลือหลังจากถูกตัดชำระหนี้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต

นายกิตติรัตน์กล่าวว่า ในส่วนของหนี้นอกระบบอื่นต้องขอบคุณธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง และสถาบัน การเงินหลายแห่ง ที่ให้ความร่วมมือ กับแนวทาง ในการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีกลไกที่เรียกว่าคลินิคแก้หนี้ โดยกลไกนี้ สามารถทำให้ลูกหนี้ที่ตกอยู่ในภาวะชำระหนี้ไม่ได้ สามารถกำหนดเงินต้นที่ถูกต้องและมีการผ่อนชำระคืนในระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน ร้อยละ 3-5 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม อย่างไรก็ตาม

“ต้องยอมรับความจริงว่ายังมีสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ไม่ให้ความร่วมมือในการคลินิคแก้หนี้ ซึ่งผมจะดำเนินการต่อไปเพื่อขอร้องไห้สถาบันการเงินเหล่านั้นมาให้ความร่วมมือเหมือนกับสถาบันการเงินอื่น ในส่วนการกำหนด ค่าผ่อนต่างๆ ให้เป็นไปตามศักยภาพ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย มีระเบียบข้อกำหนด ในเรื่องการตัดเงินเพื่อชำระหนี้ ไม่ใช่ชำระแต่ดอกเบี้ยไปตลอด เงินบางส่วนจะต้องถูกตัดกับเงินต้นด้วย ดังนั้นการดำเนินการที่เป็นไปตามประกาศตรงนั้น เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยจากการสุ่มตัวอย่าง ยังพบว่ามีบางสถาบันดำเนินการผิดไปจากประกาศดังกล่าว จึงขอยืนยันว่าที่สุดแล้วทุกแห่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง” นายกิตติรัตน์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันทุกภาคส่วนมีความคืบหน้า การแก้ไขบางส่วนจะเห็นจำนวนของลูกหนี้ ที่อยู่ในสถานะหนี้ที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอลลดลงอย่างชัดเจน และหนี้ที่ค้างอยู่เมื่อเทียบกับจีดีพี เป็นหนี้ที่จะถูกสามารถชำระได้โดยลูกหนี้ และไม่อยู่ในสถานะเอ็นพีแอล ขอยืนยันว่าคณะทำงานยังคงทำงานอย่างเต็มความสามารถไม่เว้นวันหยุดเพื่อทำให้ความคืบหน้าตรงนี้บรรลุเป้าหมายจนกระทั่งการแก้ไขหนี้ทั้งระบบเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาของรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน

///////////////////////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

BNK48 รุ่น 2 ประกาศจบการศึกษา

1 มี.ค. 2567 13:30 1 views

ข่าว

’ชัยธวัช‘ ชี้ ฝุ่นพิษ PM 2.5 สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องแก้

1 มี.ค. 2567 13:15 15 views

ข่าว

วิจัยเผย คนป่วยเป็นโรคอ้วนทั่วโลกทะลุพันล้านคน เร็วกว่าคาด 6 ปี

1 มี.ค. 2567 12:38 27 views

ข่าว

‘สุทิน’เข้าใจสังคมกังวลพื้นที่ทับซ้อน‘เกาะกูด’ เชื่อมีทางออกที่ดี

1 มี.ค. 2567 12:04 22 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ ประกาศดัน ‘สุวรรณภูมิ’ ติดท็อป 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปี

1 มี.ค. 2567 11:57 27 views

ข่าว

อิสราเอลยิงดับ 112 เจ็บกว่า 280 ในกาซาอ้างล้อมรถขนความช่วยเหลือ

1 มี.ค. 2567 11:04 35 views

ข่าว

วิปรัฐบาล เตรียมถกพรรคร่วมฯ กำชับ รมต.เข้าตอบกระทู้

1 มี.ค. 2567 10:59 39 views

ข่าว

ไฟไหม้ร้านอาหารในบังกลาเทศ เสียชีวิตแล้วกว่า 40 ราย

1 มี.ค. 2567 10:09 57 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 1 มี.ค. 67

1 มี.ค. 2567 10:01 65 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้ 1 มี.ค. 67

1 มี.ค. 2567 09:48 73 views

ข่าว

เลขเด็ด1 มี.ค.67 ทะเบียนรถใหม่นายกฯ-รถเบนซ์ทักษิณ เกลี้ยงแผง

1 มี.ค. 2567 09:29 107 views

ข่าว

เริ่มวันนี้ ขึ้นทางด่วน ’ฉลองรัช-บูรพาวิถี’ จ่ายเพิ่ม 5 บาท

1 มี.ค. 2567 09:24 87 views

ข่าว

“ฝ่ายค้านสัญจร” คิกออฟ เชียงใหม่ จัดเวทีถก แก้ปัญหาPM 2.5 – มลพิษทางอากาศ

1 มี.ค. 2567 09:18 60 views

ข่าว

นายกฯ สั่ง คุมสถานการณ์เพลิงไหม้โรงงานสารเคมี อ.ภาชี

1 มี.ค. 2567 09:15 92 views

ข่าว

นายกฯแสดงวิสัยทัศน์งานสัมมนา‘ทอ.’ ย้ำพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับมั่นคง

1 มี.ค. 2567 09:01 66 views

ข่าว

รัฐบาลห่วงเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม แนะผู้ปกครองดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด

1 มี.ค. 2567 09:01 63 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้