×

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

‘พิมพ์ภัทรา’นำทีม ดึงญี่ปุ่นขยายลงทุนในไทย

 12 ก.พ. 2567 09:30 | 173 view

 @pracha

Facebook X Share

‘พิมพ์ภัทรา’นำทีม ดึงญี่ปุ่นขยายลงทุนในไทย

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2567ทางกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน (โรดโชว์) ในนิคมอุตสาหกรรมไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอข้อมูลปัจจุบันของพื้นที่การลงทุนในประเทศไทย ศักยภาพ และความพร้อมในการรองรับการลงทุน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการลงทุน ในพื้นที่อีอีซี และพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ

ขณะเดียวกันยังได้พบกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ผู้นำด้านเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น 3 บริษัท ซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อหารือถึงการขยายการลงทุนในอนาคตโดยมีโอกาสในการขยายการลงทุนมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในหลายด้าน ได้แก่ เพิ่มมูลค่าการส่งออก เพิ่มการจ้างงาน พัฒนาทักษะแรงงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งทำให้เกิดความเชื่อมโยง Supply Chain ในประเทศได้อีกด้วย

นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวว่า ครั้งนี้ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับ บริษัท ไอเอชไอ คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ไอเอชไอเอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการสาธารณูปโภคสีเขียว (Green Utility)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

โดยความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทนในนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่สำหรับ “การให้บริการสาธารณูปโภคสีเขียว” ซึ่งคาดว่าความร่วมมือนี้ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสีเขียวต่อไปในอนาคต

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทน ที่ กนอ. มุ่งมั่นส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิตและยกระดับให้บริการสาธารณูปโภคสีเขียวในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 : ศึกษาความเป็นไปได้ (1 ปี) ระยะที่ 2 : ตั้งโรงงานต้นแบบ และระยะที่ 3 : ร่วมธุรกิจเชิงพาณิชย์ (หากผลการศึกษาเป็นไปได้) ความร่วมมือนี้จะช่วยบูรณาการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคสีเขียวกับพลังงานทดแทนภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และยกระดับกระบวนการผลิตของโรงงานต้นแบบเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ รมว.อุตสาหกรรม ยังได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าประชุมเจรจา ความร่วมมือร่วมกับนายไซโต เค็น รมว.เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) และคณะ เพื่อหารือร่วมกันถึงการพัฒนาแหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอน นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นยังมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีอนาคต (Next generation automobiles) และเสริมสร้างระบบการผลิตยานยนต์ ซึ่งถือเป็นแนวนโยบายที่ไปในทิศทางเดียวกันของทั้ง 2 ประเทศ

“การประชุมร่วมกันครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) อย่างรอบด้านกับญี่ปุ่นและหารือแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติเศรษฐกิจที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาคและภูมิภาค และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของทั้งสองฝ่ายต่อไป”นายวีริศกล่าว

ปัจจุบันนักลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นอันดับ 1 ของการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีจำนวน 1,973 ราย คิดเป็น 29% มูลค่าการลงทุนรวมตั้งแต่มีการจัดตั้งนิคมฯ มูลค่า 2.85 ล้านล้านบาท จากการลงทุนรวมทั้งหมด 13.20 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ มกราคม 2567) โดยแบ่งเป็นการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมใน EEC จำนวน 1,451 ราย มูลค่าการลงทุน 2.07 ล้านล้านบาท และนิคมฯ ที่อยู่นอก EEC จำนวน 522 ราย มูลค่าการลงทุน 0.77 ล้านล้านบาท ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติก เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยาง

/////////////////////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

พีเค-โยเกิร์ต รับหย่าแล้วเมื่อเช้า

1 มี.ค. 2567 14:40 23 views

ข่าว

กทม.เข้ม หาบเร่แผงลอย

1 มี.ค. 2567 14:36 25 views

ข่าว

ภูมิธรรม ปลื้ม เซเนกัล เพิ่มซื้อข้าวไทย 2 เดือน นำเข้าแล้ว 6 หมื่นตัน

1 มี.ค. 2567 14:02 32 views

ข่าว

ญี่ปุ่นย้ำไทยยังเป็นฐานการผลิต และส่งออกสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้

1 มี.ค. 2567 13:43 27 views

ข่าว

BNK48 รุ่น 2 ประกาศจบการศึกษา

1 มี.ค. 2567 13:30 32 views

ข่าว

สมศักดิ์ ชี้ ยังไม่ปรับครม.

1 มี.ค. 2567 13:24 27 views

ข่าว

’ชัยธวัช‘ ชี้ ฝุ่นพิษ PM 2.5 สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องแก้

1 มี.ค. 2567 13:15 51 views

ข่าว

วิจัยเผย คนป่วยเป็นโรคอ้วนทั่วโลกทะลุพันล้านคน เร็วกว่าคาด 6 ปี

1 มี.ค. 2567 12:38 60 views

ข่าว

สุริยะ’ เรียกผู้รับเหมาเร่ง ‘ถนนพระราม 2’ ขู่ลงโทษสูงสุดไม่ให้ประมูลงาน ลงพื้นที่ 4 มี.ค.นี้

1 มี.ค. 2567 12:13 43 views

ข่าว

‘สุทิน’เข้าใจสังคมกังวลพื้นที่ทับซ้อน‘เกาะกูด’ เชื่อมีทางออกที่ดี

1 มี.ค. 2567 12:04 41 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ ประกาศดัน ‘สุวรรณภูมิ’ ติดท็อป 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปี

1 มี.ค. 2567 11:57 55 views

ข่าว

เตือน ก.พ. ปีนี้ร้อนสุด

1 มี.ค. 2567 11:36 28 views

ข่าว

อิสราเอลยิงดับ 112 เจ็บกว่า 280 ในกาซาอ้างล้อมรถขนความช่วยเหลือ

1 มี.ค. 2567 11:04 67 views

ข่าว

วิปรัฐบาล เตรียมถกพรรคร่วมฯ กำชับ รมต.เข้าตอบกระทู้

1 มี.ค. 2567 10:59 58 views

ข่าว

ไฟไหม้ร้านอาหารในบังกลาเทศ เสียชีวิตแล้วกว่า 40 ราย

1 มี.ค. 2567 10:09 77 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 1 มี.ค. 67

1 มี.ค. 2567 10:01 88 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้