×

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

นายกฯตรวจแก้ไขปัญหาน้ำ สระบุรี - ลพบุรี

 9 ก.พ. 2567 15:51 | 428 view

 @yaovarest

Facebook X Share

นายกฯ ลงพื้นที่สระบุรี ติดตามการแก้ไขบริหารจัดการน้ำกรมชลประทาน พอใจภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ ยืนยันรัฐบาลจะทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น จากนั้นลงพื้นที่ลพบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ  ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ

 

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และคณะ ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาด้านชลประทาน โดยมีนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี นายประทีป นิลมูล ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองเพรียวสามขวาพัฒนา และเกษตรกรชาวนาในพื้นที่มารอให้การต้อนรับ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

 

     ภายหลังการรับฟังบรรยายการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา นายกรัฐมนตรีแสดงความพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน และเชื่อว่ากรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของเกษตรกรชาวนา พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้แสดงความพอใจต่อราคาข้าวที่สูง ยืนยันรัฐบาลจะเดินหน้าหาตลาดข้าวและตลาดสินค้าเกษตรให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวและสินค้าเกษตร โดยนายกฯ ได้กล่าวยอมรับว่ายังมีปัญหาเรื่องต้นทุนการทำการเกษตร โดยเฉพาะราคาปุ๋ย และราคาไฟฟ้า สั่งการให้กรมชลประทานศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์เพื่อประหยัดต้นทุนการทำการเกษตร

 

     โอกาสนี้ นายกฯ ได้พบปะกับพี่น้องเกษตรกรที่มาให้การต้อนรับ พร้อมสอบถามเรื่องปัญหาต่าง ๆ โดยมีตัวแทนชาวบ้านได้นำเรียนปัญหากับนายกฯ เรื่อง การทำนาข้าว ขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนให้มีน้ำทำนาข้าว เพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีราคาที่ดีขึ้น นายกฯ ยืนยันว่า จะเดินหน้าทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าว จะพยายามทำให้มีกำไรตันละ 6,000 บาท ส่วนเรื่องหนี้นอกระบบ หากจ่ายหนี้ไปแล้วเกินครึ่งหนึ่งขอให้หยุดจ่าย ขอประชาชนอย่ากลัวและเป็นกังวล ตนเองได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องแก้ไขปัญหาหนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้ฝากให้เกษตรกรช่วยกันอย่าเผาตอซังข้าว เพื่อลดมลพิษ ลดฝุ่น PM.2.5

 

     สำหรับภาพรวมการเพาะปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้ง 2566/67 ทั้งประเทศทำนาปรังไปแล้วกว่า 8.38 ล้าน ไร่ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ 5.63 ล้านไร่ จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมชลประทานต้องปรับการจัดสรรน้ำเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ จะพิจารณาปรับลดการระบายน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ รวมทั้งสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนหน้าเป็นหลัก

 

    จากนั้น นายกฯพร้อมคณะ จึงเดินทางมาที่  วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ และรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่มารอให้การต้อนรับ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

เมื่อนายกฯเดินทางมาถึง ตัวแทนชาวบ้านได้ผูกผ้าขาวม้าให้การต้อนรับ โดยนายกฯได้กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้ตั้งใจมารับฟังปัญหาจากชาวบ้าน เพื่อดูแลแก้ไขปัญหา พร้อมกล่าวขอโทษที่ลงพื้นที่วันนี้ รบกวนวันไหว้ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้ ชาวบ้านได้กล่าวกับนายกฯ ว่าไม่เป็นไร วันนี้ถือเป็นวันดีที่สุดที่นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน และมีโอกาสได้ต้อนรับนายกฯ รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

จากนั้น นายกฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ โดยนายกฯ ได้สอบถามถึงสถานการณ์ ผลกระทบ และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องสินค้าเกษตรและพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้าเป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปพบผู้นำหลาย ๆ ประเทศ ไม่ได้เดินทางไปหารือเรื่องสินค้าไฮเทคเท่านั้น แต่หารือถึงเรื่องสินค้าเกษตรด้วย โดยได้มีการเจรจาหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อส่งสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร โอกาสนี้ นายกฯ พบปะทักทายกับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง โดยมีประชาชนขอถ่ายรูปร่วมกับนายกฯ ตลอดการเดินทางพบปะ พร้อมขอจับมือให้กำลังใจนายกฯ 

นายกฯ กล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า ถือโอกาสอวยพรวันตรุษจีนให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ดีใจได้เจอพี่น้องชาวชัยบาดาล และพบปะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้โอกาสหารือกันบ้างและรับฟังปัญหาในพื้นที่บ้างแล้ว วันนี้ตนเองได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหา ซึ่งจากการรับฟังปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ระดับที่สูงมาก  โดยได้สั่งการกำชับให้มีการขุดลอกคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิที่ปัจจุบันประสบปัญหาทั้งด้านอุทกภัยและภัยแล้งเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้เกิดปัญหาดินสไลด์ และการกัดเซาะตามแนวตลิ่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (โครงการฯ) มาแล้ว 2 โครงการฯ คือ โครงการฯ ระยะที่ 1 บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม โครงการฯ ระยะที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม และอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการฯ ระยะที่ 3 บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการตามแนวลำคลองลำสนธิไปบรรจบแม่น้ำป่าสัก ทั้งนี้ หากโครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่โดยรอบ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างคุ้มค่า ทั้งในการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและใกล้เคียง

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

พีเค-โยเกิร์ต รับหย่าแล้วเมื่อเช้า

1 มี.ค. 2567 14:40 22 views

ข่าว

กทม.เข้ม หาบเร่แผงลอย

1 มี.ค. 2567 14:36 1 views

ข่าว

ภูมิธรรม ปลื้ม เซเนกัล เพิ่มซื้อข้าวไทย 2 เดือน นำเข้าแล้ว 6 หมื่นตัน

1 มี.ค. 2567 14:02 30 views

ข่าว

ญี่ปุ่นย้ำไทยยังเป็นฐานการผลิต และส่งออกสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้

1 มี.ค. 2567 13:43 26 views

ข่าว

BNK48 รุ่น 2 ประกาศจบการศึกษา

1 มี.ค. 2567 13:30 31 views

ข่าว

สมศักดิ์ ชี้ ยังไม่ปรับครม.

1 มี.ค. 2567 13:24 26 views

ข่าว

’ชัยธวัช‘ ชี้ ฝุ่นพิษ PM 2.5 สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องแก้

1 มี.ค. 2567 13:15 51 views

ข่าว

วิจัยเผย คนป่วยเป็นโรคอ้วนทั่วโลกทะลุพันล้านคน เร็วกว่าคาด 6 ปี

1 มี.ค. 2567 12:38 58 views

ข่าว

สุริยะ’ เรียกผู้รับเหมาเร่ง ‘ถนนพระราม 2’ ขู่ลงโทษสูงสุดไม่ให้ประมูลงาน ลงพื้นที่ 4 มี.ค.นี้

1 มี.ค. 2567 12:13 43 views

ข่าว

‘สุทิน’เข้าใจสังคมกังวลพื้นที่ทับซ้อน‘เกาะกูด’ เชื่อมีทางออกที่ดี

1 มี.ค. 2567 12:04 40 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ ประกาศดัน ‘สุวรรณภูมิ’ ติดท็อป 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปี

1 มี.ค. 2567 11:57 53 views

ข่าว

เตือน ก.พ. ปีนี้ร้อนสุด

1 มี.ค. 2567 11:36 27 views

ข่าว

อิสราเอลยิงดับ 112 เจ็บกว่า 280 ในกาซาอ้างล้อมรถขนความช่วยเหลือ

1 มี.ค. 2567 11:04 65 views

ข่าว

วิปรัฐบาล เตรียมถกพรรคร่วมฯ กำชับ รมต.เข้าตอบกระทู้

1 มี.ค. 2567 10:59 58 views

ข่าว

ไฟไหม้ร้านอาหารในบังกลาเทศ เสียชีวิตแล้วกว่า 40 ราย

1 มี.ค. 2567 10:09 76 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 1 มี.ค. 67

1 มี.ค. 2567 10:01 84 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้