×

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

กองทุนกีฬา มอบอุปกรณ์กีฬา ให้ 3 จังหวัดชายแดนใต้

 9 ธ.ค. 2566 14:38 | 6073 view

 @supakitt

Facebook X Share

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สร้างการตื่นตัว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้การเล่นกีฬาพัฒนาตนเองและสังคม ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาระดับมาตรฐานสร้างโอกาสแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (National Sports Development Fund) ได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)” ขึ้น ณ สวนนราเปี่ยมสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีโรงรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับมอบอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการฝึกซ้อม ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการต่างๆ

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ย้ำถึงเป้าหมายหลักของโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์ทางด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอุปกรณ์กีฬา ที่ได้มาตรฐาน แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเข้าถึงได้ยากที่จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา, สร้างโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬาที่จะทำให้สามารถค้นพบศักยภาพและความถนัดทางด้านกีฬา ซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาตนเองและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา หรือก้าวไปสู่ระดับอาชีพได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างการตื่นตัวไปถึงประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ ที่จะใช้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อนันทนาการให้กลายเป็นวิถีชีวิตที่สามารถเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ด้วยเป้าหมายดังกล่าวนั้น พันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ย้ำว่าสอดคล้องกับแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 ของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่คาดหวังให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งการเล่นกีฬาจะมีบทบาทสำคัญในการนำไปสู่ความสันติสุขร่วมกัน เช่นเดียวกับทางจังหวัดนราธิวาส ที่นายกฤษณนันท์ กำไร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้น ให้เกิดการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายด้านการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศที่มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและการกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณกฤษณนันท์ กำไร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส พันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส คุณวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 แห่ง โดยมีคุณรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย โรงเรียนจากจังหวัดนราธิวาส 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสาเมาะ, โรงเรียนบ้านบูเกะตา, โรงเรียนบ้านมูโนะ, โรงเรียนนิคมพัฒนา 10, โรงเรียนเทศบาล 1, โรงเรียนเทศบาล 2, โรงเรียนเทศบาล 6, และโรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนจากจังหวัดยะลา จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา, โรงเรียนบ้านบาละ และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนจากจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านวังกว้าง, โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง และโรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ

นอกจากกิจกรรม “I want to be” ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วนั้น ยังมีกิจกรรม “สนุกกับกีฬา ทักษะเพื่อแรงกาย แรงใจ” ให้เด็กๆ ได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลและกีฬาตะกร้อกับนักกีฬาอาชีพและอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่กับ คุณสาลาฮูดิน อาแว อดีตนักฟุตบอลอาชีพแชมป์ไทยลีก นักเตะนราธิวาสคนแรกที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศไทย และคุณฮานิฟ สาแลแม อดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยนักเรียนอาเซียนอายุไม่เกิน 18 ปี ที่นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ นำฝึกทักษะเบื้องต้นอย่างสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจได้เต็มเปี่ยม สู่ผลสำเร็จตามคาดหวังของโครงการในครั้งนี้.

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

"รองอ๋อง"มาตามนัด!!! บุกทำเนียบฯ ทวงกม.ค้าง 31 ฉบับ ยันไม่มีวาระซ่อนเร้น

1 มี.ค. 2567 15:41 3 views

ข่าว

พีเค-โยเกิร์ต รับหย่าแล้วเมื่อเช้า

1 มี.ค. 2567 14:40 28 views

ข่าว

กทม.เข้ม หาบเร่แผงลอย

1 มี.ค. 2567 14:36 32 views

ข่าว

ภูมิธรรม ปลื้ม เซเนกัล เพิ่มซื้อข้าวไทย 2 เดือน นำเข้าแล้ว 6 หมื่นตัน

1 มี.ค. 2567 14:02 35 views

ข่าว

ญี่ปุ่นย้ำไทยยังเป็นฐานการผลิต และส่งออกสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้

1 มี.ค. 2567 13:43 30 views

ข่าว

BNK48 รุ่น 2 ประกาศจบการศึกษา

1 มี.ค. 2567 13:30 36 views

ข่าว

สมศักดิ์ ชี้ ยังไม่ปรับครม.

1 มี.ค. 2567 13:24 30 views

ข่าว

’ชัยธวัช‘ ชี้ ฝุ่นพิษ PM 2.5 สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องแก้

1 มี.ค. 2567 13:15 58 views

ข่าว

วิจัยเผย คนป่วยเป็นโรคอ้วนทั่วโลกทะลุพันล้านคน เร็วกว่าคาด 6 ปี

1 มี.ค. 2567 12:38 63 views

ข่าว

สุริยะ’ เรียกผู้รับเหมาเร่ง ‘ถนนพระราม 2’ ขู่ลงโทษสูงสุดไม่ให้ประมูลงาน ลงพื้นที่ 4 มี.ค.นี้

1 มี.ค. 2567 12:13 49 views

ข่าว

‘สุทิน’เข้าใจสังคมกังวลพื้นที่ทับซ้อน‘เกาะกูด’ เชื่อมีทางออกที่ดี

1 มี.ค. 2567 12:04 44 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ ประกาศดัน ‘สุวรรณภูมิ’ ติดท็อป 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปี

1 มี.ค. 2567 11:57 58 views

ข่าว

เตือน ก.พ. ปีนี้ร้อนสุด

1 มี.ค. 2567 11:36 31 views

ข่าว

อิสราเอลยิงดับ 112 เจ็บกว่า 280 ในกาซาอ้างล้อมรถขนความช่วยเหลือ

1 มี.ค. 2567 11:04 70 views

ข่าว

วิปรัฐบาล เตรียมถกพรรคร่วมฯ กำชับ รมต.เข้าตอบกระทู้

1 มี.ค. 2567 10:59 61 views

ข่าว

ไฟไหม้ร้านอาหารในบังกลาเทศ เสียชีวิตแล้วกว่า 40 ราย

1 มี.ค. 2567 10:09 80 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้